TECHNÓLOGIA:

V našej výrobe využívame nové vdedecko-výskumné poznatky výživy, ktoré v spojení z využitím technológie zaručujú vznik výrobkov optimálnych ako k akosti tak i cene. Využitie našej metódy robí krmivo veľmi dobre osvojiteľné organizmu a jeho využiteľnosť je veľmi vysoká. Náš systém kontroly akosti je ucelený.Vysoký výrobný štandard a spolupráca s výsledkami vedy dáva istotu najvyššej kvality.