Bestfeed Sp. z o.o.

00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79
NIP: 715-178-66-28
VAT UE: PL 7151786628
REGON: 060026866
KRS 0000233933 Sąd Rejonowy w Lublinie
XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy Spółki: 50 000 zł

Zarząd:
tel.:(22)6305170
fax:(22)6305171
Zakład Produkcyjny w Kraśniku
Bestfeed Sp. z o.o.

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 37
woj. lubelskie POLSKA
tel. 0 506 376 986
fax 081 825 09 04
Kierownik Produkcji: tel. 0 506 376 992
biuro@bestfeed.com.pl
top