Assortyment - Bestfeed
  Produkty dla dostupné balenia (kg) spôsob
balenia
Balíčky
v kartóne
Paletizácia
balenia/kg
1 Alfa Premium pre dospelých psov pes 3 sáčok 4 140 420
2 Alfa Premium pre šteňatá pes 2 sáčok 4 140 280
3 Alfa Premium pre psov malých rás pes 2 sáčok 4 140 280
4 Alfa Premium canine obesity pes 3 sáčok 4 140 420
5 Alfa Premium pre mačky mačky 3 krabnica 12 420 420
6 Alfa Premium pre male mačky mačky 0,5 sáčok 24 840 420
7 Alfa Premium mačky po kastrácii mačky 1 krabnica 24 420 420
8 Alfa Standard pre psov veľkých rás pes 0,45 sáčok 20 980 441
  Alfa Standard pre psov veľkých rás pes 5 sáčok 0 90 450
9 Alfa Standard economical pes 10 sáčok 0 60 600
10 Alfa Standard pre psov malých rás pes 0,4 sáčok 16 784 314
  Alfa Standard pre psov malých rás pes 3 sáčok 0 90 270
11 Alfa Standard mäsová lahôdka pre psov pes 0,6 sáčok 20 980 588
  Alfa Standard mäsová lahôdka pre psov pes 5 sáčok 0 90 450
12 Alfa Standard pre mačky mačky 0,4 sáčok 20 980 392
  Alfa Standard pre mačky mačky 2 sáčok 5 180 360
13 Biostim pre dospelých psov pes 1 krabnica 8 288 288
  Biostim pre dospelých psov pes 5 sáčok 0 105 525
14 Biostim economical pes 10 sáčok 0 40 400
15 Biostim Semi Dry pes 1 krabnica 10 360 360
  Biostim štavnate sústo pes 10 sáčok 0 105 525
16 Biostim pre dospelé mačky mačky 1 krabnica 10 360 360
17 Biostim pre mačky s odchlpvačom mačky 1,8 krabnica 6 252 452
18 Biostim pre šteňatá pes 1 krabnica 8 288 288
19 Biostim pre male mačky mačky 0,5 sáčok 16 576 288
20 Standard Psi gouláš pes 1 krabnica 10 490 490
21 Standard Filemon - s kurčaťom mačky 0,35 sáčok 20 980 343
22 Standard Filemon - z rýb mačky 0,35 sáčok 20 980 343
23 Standard Reksio - s kurčaťom pes 0,45 sáčok 20 980 441
24 StandardReksio - z hovädziny pes 0,45 sáčok 20 980 441
25 Biostim Feed for competition horses kon 10 sáčok 0 50 500
26 Biostim Feed for racehorses kon 10 sáčok 0 50 500
27 Biostim Feed for broad mares kon 10 sáčok 0 50 500
28 Biostim Feed for foals kon 10 sáčok 0 50 500
29 Biostim Horse bite kon 1 sáčok 12 420 420
  Biostim Horse bite kon 3,5 bucket 0 70 245
30 Standard Concentrate for horses kon 5 bucket 0 70 350
  Standard Concentrate for horses kon 10 sáčok 0 50 500
31 Standard Economy feed for horses kon 10 sáčok 0 50 500
32 Biostim pre koi karpy - leto rýby 0,8 sáčok 6 252 202
33 Biostim pre koi karpy - - zima rýby 1,2 sáčok 6 252 302
34 Biostim pre rýby - pond rýby 20 sáčok 0 105 525
35 Standard pre karpy rýby 20 sáčok 0 50 1000
36 Standard pre pstruchy rýby 20 sáčok 0 50 1000
1. Alfa Premium pre dospelých psov
pre dospelých psov
2. Alfa Premium pre šteňatá
pre šteňatá
3. Alfa Premium pre psov malých rás
pre psov malých rás
4. Alfa Premium canine obesity
canine obesity
5. Alfa Premium pre mačky
pre mačky
6. Alfa Premium pre male mačky
pre male mačk
7. Alfa Premium mačky po kastrácii
mačky po kastrácii
8. Alfa Standard pre psov veľkých rás
pre psov veľkých rás
9. Alfa Standard ecomomical
Alfa Standard ecomomic
10. Alfa Standard pre psov malých rás
pre psov malých rás
11. Alfa Standard mäsová lahôdka - pes
mäsová lahôdka - pes
12. Alfa Standard pre mačky
pre mačky
13. Biostim pre dospelých psov
pre dospelých psov
14. Biostim economical
economic pre dospelých psov
15. Biostim štavnate sústo
štavnate sústo
16. Biostim pre dospelé mačky
pre dospelé mačky
17. Biostim pre mačky s odchlpvačom
pre mačky s odchlpvačom
18. Biostim pre šteňatá
pre šteňatá
19. Biostim pre male mačky
pre male mačky
20. Standard Psi gouláš
Psi gouláš
21. Standard Filemon - s kurčaťom
Filemon - s kurčaťom
22. Standard Filemon - z rýb
Filemon - z rýb
23. Standard Reksio - s kurčaťom
Reksio - s kurčaťom
24. Standard Reksio - z hovädziny
Reksio - z hovädziny
25. Biostim Feed for competition horses
Feed for competition horses
26. Biostim Feed for racehorses
Feed for racehorses
27. Biostim Feed for broad mares
Feed for broad mares
28. Biostim Feed for foals
Feed for foals
29. Biostim Horse bite
Horse bite
30. Standard Concentrate for horses
Concentrate for horses
31. Standard Economy feed for horses
pre kone
32. Biostim pre koi karpy - leto
pre koi karpy - leto
33. Biostim pre koi karpy - zima
pre koi karpy - zima
34. Biostim pre rýby - pond
pre rýby - pond
35. Standard pre karpy
pre karpy
36. Standard pre pstruchy
pre pstruchy